Werken bij Freeway Zorg

Werken op de woonlocaties

Op onze woonlocaties staat voorop dat ieder mens mag zijn zoals die is. Vanuit deze gedachte worden de cliënten begeleid en ondersteund. Cliënten met een licht verstandelijke beperking hebben op deze manier een veilige omgeving en wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd en gewaarborgd. 

Functies

Op de woonlocaties zijn er 24 uur begeleiders aanwezig voor de cliënten. Hieronder staan deze begeleiders geschreven.
• Begeleider MBO
• Begeleider HBO
• Stagiaire begeleider
• Plus begeleider

Vacaturedienstverband

Aantal uren per week

Locatie

Vacatures op de woonlocaties

Begeleider HBO
16 - 36 uur
Almere
Stageplek MBO
16 - 36 uur
Almere
Begeleider MBO
24 - 36 uur
Almere
Freeway Zorg

Werken op de woonlocaties

Wil jij op de woonlocaties de juiste begeleiding geven aan de cliënten? Bekijk dan onze vacatures.

De kernwaarden van Freeway Zorg

De kernwaarden binnen Freeway Zorg zijn richtinggevend voor de zorg die we aan cliënten bieden.

Voorspelbaarheid

We werken aan voorspelbaarheid door het toepassen van dezelfde werkwijze en structuur, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alle disciplines voelen zich verantwoordelijk voor acties en consequente opvolging.

Deskundigheid

Deskundigheid vindt plaats door ons personeel met LVB-expertise die aansluit bij cliënt. We zetten de verschillende disciplines in ten behoeve van ontwikkeling en zorgplan client.

Samenwerken

Samenwerken doen we met cliënt en diens netwerk ten behoeve van client zijn/haar mogelijkheden en regie. Maar ook met andere specialistische partijen ten behoeve van kennis en kwaliteit zorg.

Verbinding

Verbinding vanuit coaching en nabijheid door teamleiders en orthopedagoog bij locaties/teams t.b.v. het werken met de (complexe) doelgroep.

Plezier

Plezier in het werken met en voor elkaar bij Freeway Zorg vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor medewerkers door middel van attenties en kaartjes, teamuitjes en bedrijfsborrels. En door het vieren van de feestdagen op onze dagbesteding en woonlocaties met onze bewoners.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van personeel door jaarlijkse inzet op scholing en coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En het jaarlijks opleiden van stagiaires richting zorgprofessionals.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid, houdt in dat we een mensgerichte zorgbenadering aan cliënten bieden vanuit een vast team van betrokken medewerkers.

Werken bij Freeway Zorg

Kom ook in ons team!

Wil jij ons team komen versterken en ben je benieuwd naar de vacatures van andere afdelingen dan op de woonlocaties? Bekijk dan hier alle vacatures.