Werken bij Freeway Zorg

Werken op de dagbesteding

Freeway Zorg biedt zinvolle dagbesteding aan op maat voor cliënten. Elke cliënt heeft namelijk een andere zorgvraag en behoefte. Wij sluiten hierop aan door te kijken wat past bij de cliënt, waar de behoeften liggen en wat de cliënt leuk vindt.

Functies

Op de dagbesteding bieden wij verschillende functies aan die hieronder staan geschreven.
• Ondersteuner dagbesteding
• Vrijwilliger
• Chauffeur

Vacaturedienstverband

Aantal uren per week

Locatie

Vacatures op de dagbesteding

Freeway Zorg

Werken op de dagbesteding

Spreken de functies op de dagbesteding jou aan? Bekijk dan onze vacatures.

De kernwaarden van Freeway Zorg

De kernwaarden binnen Freeway Zorg zijn richtinggevend voor de zorg die we aan cliënten bieden.

Voorspelbaarheid

We werken aan voorspelbaarheid door het toepassen van dezelfde werkwijze en structuur, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alle disciplines voelen zich verantwoordelijk voor acties en consequente opvolging.

Deskundigheid

Deskundigheid vindt plaats door ons personeel met LVB-expertise die aansluit bij cliënt. We zetten de verschillende disciplines in ten behoeve van ontwikkeling en zorgplan client.

Samenwerken

Samenwerken doen we met cliënt en diens netwerk ten behoeve van client zijn/haar mogelijkheden en regie. Maar ook met andere specialistische partijen ten behoeve van kennis en kwaliteit zorg.

Verbinding

Verbinding vanuit coaching en nabijheid door teamleiders en orthopedagoog bij locaties/teams t.b.v. het werken met de (complexe) doelgroep.

Plezier

Plezier in het werken met en voor elkaar bij Freeway Zorg vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor medewerkers door middel van attenties en kaartjes, teamuitjes en bedrijfsborrels. En door het vieren van de feestdagen op onze dagbesteding en woonlocaties met onze bewoners.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van personeel door jaarlijkse inzet op scholing en coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En het jaarlijks opleiden van stagiaires richting zorgprofessionals.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid, houdt in dat we een mensgerichte zorgbenadering aan cliënten bieden vanuit een vast team van betrokken medewerkers.

Werken bij Freeway Zorg

Kom ook in ons team!

Wil jij ons team komen versterken en ben je benieuwd naar de vacatures binnen Freeway Zorg? Bekijk hier alle vacatures.