Freeway Zorg

Kom meer te weten
over Freeway Zorg

Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat medewerkers onze cultuur omarmen consistent uitdragen. Benieuwd wat ons met elkaar verbindt?

Wie is Freeway Zorg?

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan in Zorg In Natura (ZIN) en regelt 24 uur beschermd wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Wij werken individueel en vraaggericht. Door de 24 uur begeleiding kunnen cliënten optimaal gebruik maken van de ondersteuning, begeleiding en coaching van onze medewerkers. Daarbij staat voorop dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is.

Benieuwd naar de verhalen van onze medewerkers? Lees dan verder.

De kernwaarden van Freeway Zorg

De kernwaarden binnen Freeway Zorg zijn richtinggevend voor de zorg die we aan cliënten bieden.

Veiligheid

Zowel cliënten als medewerkers moeten zich veilig voelen bij Freeway Zorg.

Vertrouwen

Er wordt gekeken naar wat bij een cliënt past, waar de behoeften liggen en wat hij/zij leuk vindt.

Samenwerken

Samenwerken doen wij met alle betrokkenen bij de cliënten voor de beste steun en begeleiding.

Afstand en nabijheid

Cliënten hebben soms wat afstand nodig. De begeleiding respecteert dat zonder de cliënt uit het oog te verliezen.

Voorbeeldgedrag en humor

Begeleiders en overige medewerkers hebben een voorbeeldfunctie waarbij humor onmisbaar is.

Consequent en voorspelbaar

Consequent in opvattingen en reacties op gedragingen van de cliënt maakt je voorspelbaar.

Belangstelling en betrokkenheid

Positieve belangstelling en betrokkenheid bevordert het contact, werk- en woonplezier.

Wat doen wij?

Freeway Zorg heeft meerdere woongroepen die verspreid zijn in Almere. Hier bieden wij woonruimte en begeleiding. In een woongroep heeft iedereen zijn eigen slaapkamer en is er een gemeenschappelijke woonruimte. In onze kleine leef- en werkgemeenschap van cliënten en medewerkers staat voorop dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is. Vanuit deze gedachte worden de cliënten met een licht verstandelijke beperking in hun veilige omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te waarborgen. Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen van de cliënten staat bovenaan. Verder biedt Freeway Zorg zinvolle en op maat gezette dagbesteding aan de cliënten.

“Je krijgt een grote verantwoordelijkheid. Hierdoor ook de kansen om zelf te leren.”

Tanja - Begeleider

Onze medewerkers

Onze medewerkers doen er alles aan om de cliënten de juiste steun te bieden en hen te helpen met de ontwikkeling.

Peter Sluijk

Bestuurder

Jeannine van Mourik

Algemeen manager

Lindsey van der Linden

Locatiemanager

Chantal Ridder

Orthopedagoog

Latifah Deekman

Begeleider

Tanja

Begeleider

Huig van der Plas

Facilitaire dienst

Jan Walther

chauffeur en administratie

Benieuwd naar de ervaringen? Lees een aantal verhalen van ons team.

Werken bij Freeway Zorg

Kom ook bij ons werken!

Wil jij ook een steentje bijdragen om mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans te bieden in de samenleving? Bekijk dan de vacatures!

Onze missie

Freeway Zorg is een kleine leef- en werkgemeenschap van cliënten en medewerkers. Daarbij staat voorop dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is. Vanuit deze gedachte worden de cliënten met een licht verstandelijke beperking in hun veilige omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te waarborgen.

Onze Visie

Bij de opvang, ondersteuning en coaching van de cliënten wordt gewerkt vanuit de visie dat iedere cliënt recht heeft op toekomstperspectief. De kleinschaligheid van de woonlocaties en de 24 uurs opvang, maakt dat onze begeleiding flexibel en innovatief inspeelt op de individuele situatie van de cliënten. Daarmee onderscheidt Freeway Zorg zich van andere instellingen. Verder streeft Freeway Zorg er naar om hoogwaardige Zorg IN Natura (ZIN) woonvormen aan te bieden. Dit doen wij door middel van persoonlijke begeleiding, coaching, ondersteuning en gesprekken door onze Orthopedagoog voor cliënten met een licht verstandelijke beperking

Lees meer over onze 7 strategische doelstellingen.

De 7 strategische doelstellingen van Freeway Zorg

  1. Freeway Zorg wil een multifunctioneel Zorg In Natura (ZIN) instelling zijn waarin diverse vormen van specialisatie en differentiatie worden toegepast. Naast de reguliere intramurale en extramurale ondersteuning zijn er specialisaties op het gebied van verslavingszorg, autisme en crisisinterventie en differentiaties in de vorm van dagbesteding en tussen voorzieningen. (voortraject ambulant wonen)
  2. Freeway Zorg wil een kwalitatief hoogwaardige persoonlijke begeleiding aan jeugd, VG en GGZ cliënten bieden vanuit een breed cognitief gedragstherapeutisch en het orthopedagogische kader. De begeleiding wordt aangeboden in de vorm van doelen en zorgprogramma’s die speciaal op verschillende cliëntpopulaties zijn toegesneden. Het aanbod komt op een vraag gestuurde manier tot stand. Gedurende de coaching, ondersteuning en persoonlijke begeleiding wordt gestreefd naar maximale overeenstemming met de cliënt, zodat gezamenlijk aan doelen gewerkt wordt.
  3. Freeway Zorg wil persoonlijke begeleiding bieden binnen een open setting/systeem dat zich uitstrekt over een intra-, en extramuraal traject. De woonomgeving is zodanig ingericht dat cliënten leren omgaan met hun kernproblematiek en risicofactoren, terwijl de omgeving voor cliënten, medewerkers en derden veilig blijft.
  4. Freeway Zorg wil zich vanuit de aard van haar kerntaken (persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning) verbinden met haar ketenpartners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke veiligheid en het overige sociale domein. Een goede samenwerking met onze partners én een optimale aansluiting van begeleidingsprogramma’s zullen uiteindelijk een positief effect hebben op de doorstroomsnelheid en mogelijkheden van de cliënten.
  5. Freeway Zorg wil een lerende organisatie zijn die nauw samenwerkt met andere expertisecentra binnen Nederland.
  6. Freeway Zorg wil een aantrekkelijke werkgever zijn en investeert in de zorg voor haar medewerkers. Zo mogelijk worden medewerkers betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het (zorg en ondersteuning) beleid.
  7. Freeway Zorg wil een op resultaat gerichte Zorg In Natura (ZIN) instelling zijn waarbij, met behulp van ISO kwaliteitssystemen, op alle niveaus stelselmatig en cyclisch wordt gemeten in hoeverre de geleverde inspanningen leiden tot het gewenste effect.

“Elke dag is anders. Het werk is heel divers. We doen heel veel leuke activiteiten met cliënten, voeren veel gesprekken en doen aan dagbesteding.”

Latifah Deekman – Begeleider

Bent u benieuwd geworden naar het verhaal van Latifah ?

Werken bij Freeway Zorg

Kom jij ons team versterken?

Vind jij het ook belangrijk dat iedereen er mag zijn en wil jij anderen helpen actief in de samenleving te staan? Bekijk dan de vacatures!