Freeway Zorg

Kom meer te weten
over Freeway Zorg

Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat medewerkers onze cultuur omarmen consistent uitdragen. Benieuwd wat ons met elkaar verbindt?

Wie is Freeway Zorg?

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan in Zorg In Natura (ZIN) en regelt 24 uur beschermd wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Wij werken individueel en vraaggericht. Door de 24 uur begeleiding kunnen cliënten optimaal gebruik maken van de ondersteuning, begeleiding en coaching van onze medewerkers. Daarbij staat voorop dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is.

Benieuwd naar de verhalen van onze medewerkers? Lees dan verder.

De kernwaarden van Freeway Zorg

De kernwaarden binnen Freeway Zorg zijn richtinggevend voor de zorg die we aan cliënten bieden.

Voorspelbaarheid

We werken aan voorspelbaarheid door het toepassen van dezelfde werkwijze en structuur, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alle disciplines voelen zich verantwoordelijk voor acties en consequente opvolging.

Deskundigheid

Deskundigheid vindt plaats door ons personeel met LVB-expertise die aansluit bij cliënt. We zetten de verschillende disciplines in ten behoeve van ontwikkeling en zorgplan client.

Samenwerken

Samenwerken doen we met cliënt en diens netwerk ten behoeve van client zijn/haar mogelijkheden en regie. Maar ook met andere specialistische partijen ten behoeve van kennis en kwaliteit zorg.

Verbinding

Verbinding vanuit coaching en nabijheid door teamleiders en orthopedagoog bij locaties/teams t.b.v. het werken met de (complexe) doelgroep.

Plezier

Plezier in het werken met en voor elkaar bij Freeway Zorg vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor medewerkers door middel van attenties en kaartjes, teamuitjes en bedrijfsborrels. En door het vieren van de feestdagen op onze dagbesteding en woonlocaties met onze bewoners.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van personeel door jaarlijkse inzet op scholing en coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En het jaarlijks opleiden van stagiaires richting zorgprofessionals.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid, houdt in dat we een mensgerichte zorgbenadering aan cliënten bieden vanuit een vast team van betrokken medewerkers.

Wat doen wij?

Freeway Zorg heeft meerdere woongroepen die verspreid zijn in Almere. Hier bieden wij woonruimte en begeleiding. In een woongroep heeft iedereen zijn eigen slaapkamer en is er een gemeenschappelijke woonruimte. In onze kleine leef- en werkgemeenschap van cliënten en medewerkers staat voorop dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is. Vanuit deze gedachte worden de cliënten met een licht verstandelijke beperking in hun veilige omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te waarborgen. Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen van de cliënten staat bovenaan. Verder biedt Freeway Zorg zinvolle en op maat gezette dagbesteding aan de cliënten.

“Je krijgt een grote verantwoordelijkheid. Hierdoor ook de kansen om zelf te leren.”

Tanja - Begeleider

Onze medewerkers

Onze medewerkers doen er alles aan om de cliënten de juiste steun te bieden en hen te helpen met de ontwikkeling.

Peter Sluijk

Bestuurder

Jeannine van Mourik

Algemeen manager

Lindsey van der Linden

Locatiemanager

Chantal Ridder

Orthopedagoog

Latifah Deekman

Begeleider

Tanja

Begeleider

Huig van der Plas

Facilitaire dienst

Jan Walther

chauffeur en administratie

Benieuwd naar de ervaringen? Lees een aantal verhalen van ons team.

Werken bij Freeway Zorg

Kom ook bij ons werken!

Wil jij ook een steentje bijdragen om mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans te bieden in de samenleving? Bekijk dan de vacatures!

Onze missie

Een voorspelbare en kleinschalige omgeving waarin eigen regie en (eigen) ontwikkeling centraal staat voor client en medewerker.

Onze Visie

Freeway Zorg staat voor ontwikkeling van cliënten, in groei of stabiliteit. Dit bereiken we vanuit hoogwaardige persoonlijke begeleiding en coaching in een veilige en voorspelbare omgeving. Vanuit onze eigen deskundigheid en de samenwerking met specialistische samenwerkingspartners.

Als werkgever achten we deskundigheidsontwikkeling van belang. We leren met en van elkaar binnen een transparante en prettige werkomgeving.

“Elke dag is anders. Het werk is heel divers. We doen heel veel leuke activiteiten met cliënten, voeren veel gesprekken en doen aan dagbesteding.”

Latifah Deekman – Begeleider

Bent u benieuwd geworden naar het verhaal van Latifah ?

Werken bij Freeway Zorg

Kom jij ons team versterken?

Vind jij het ook belangrijk dat iedereen er mag zijn en wil jij anderen helpen actief in de samenleving te staan? Bekijk dan de vacatures!