Werken bij freeway zorg

Begeleider HBO

Heb jij HBO gestudeerd en ben je op zoek naar een functie waarbij zelfstandigheid een belangrijke eigenschap is? Als begeleider bij Freeway Zorg ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en behandeling van onze cliënten.

Elke dag is anders!

Begeleider HBO? Wat ga jij doen?

Het begeleiden en behandelen van cliënten die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Persoonlijke aandacht, liefde en op de persoon toegesneden hulpmiddelen aanreiken, opdat de cliënt gedragsverandering en perspectief krijgt op leven en opleiding cq. werk. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen
aan de maatschappij.

Jouw skills

 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt
  en de leefomgeving van de cliënt evenals voor het geven van begeleiding aan
  collega-medewerkers en voor het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale
  agressie van cliënt en het controlerend en corrigerend optreden hierbij
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
  behandelplannen en voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een
  behandelplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.

Dit krijg je van ons

Begeleider HBO aanvang schaal 6. Bij goed functioneren en vaste aanstelling naar schaal 7. De directie kan hierin anders beslissen.

Jouw toegevoegde waarde

Individuele hulpvraag of behoefte inventariseren:

 • Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie
  in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt
 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden
 • Legt zo nodig huisbezoeken af
 • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening
 • Verwijst cliënten zo nodig extern door

Resultaat: Hulpvraag en/of behoefte geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en behandelplan kan worden gemaakt.

 • Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega’s, vrijwilligers en stagiaires
 • Organiseert speciale projecten, zet deze op en voert ze uit
 • Draagt bij aan het ontwikkelen van het instellingsbeleid
 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij
 • Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties,
  zowel op lokaal als regionaal niveau om andere instanties in te lichten over gesignaleerde
  knelpunten en (mogelijke) gevolgen
 • Licht instanties en hulpverleners in en licht ze voor over de positie van specifieke
  groepen en verzorgt daartoe trainingen
 • Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen
 • Neemt structureel deel aan (multidisciplinair) overleg op organisatorisch, lokaal en/of
  regionaal niveau.

Resultaat: Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Benodigde kwalificaties voor de functie

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van sociaal-wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
  systeemtheorieën
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en
  ondersteuning
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken.

Kom jij werken als begeleider?

Laat ons weten wie je bent en stuur ons jouw cv en motivatiebrief en wie weet ben jij straks onze nieuwe begeleider.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Heb je een vraag over de vacature van begeleider?

Je kunt jouw vragen aan mij stellen. Zowel per telefoon als per mail.

Telefoonnummer:
E-mailadres: l.vanderlinden@freewayzorg.nl

Linsey van der Linden

Over Freeway Zorg

Freeway Zorg heeft verschillende afdelingen waarbij je te werk kunt gaan. Elke afdeling voegt waarde toe in het proces van de begeleiding van de cliënten. Wil je meer weten over deze afdelingen? Klik dan hieronder om verder te gaan.

Het verhaal van Tanja

Mijn ervaring met cliënten is dat zij open staan voor je begeleiding en motivatie hebben om zichzelf te bewijzen. Iedereen is anders en heeft zijn eigen begeleiding nodig. De cliënten willen ook actief meedoen in de samenleving en tonen hiervoor veel inzet.

1

Eerste kennismaking.

Kennismaking met onze recruiter.

2

Tweede kennismaking.

Kennismakingsgesprek met een van je toekomstige collega’s

3

Meelopen op locatie.

Om een goed beeld te krijgen van wat je gaat doen.

Wil jij aan de slag gaan als begeleider

Onze medewerkers

Onze medewerkers doen er alles aan om de cliënten de juiste steun te bieden en hen te helpen met de ontwikkeling.

Jeannine van Mourik

Algemeen manager

Tanja Krommendijk

Begeleider

Latifah Deekman

Begeleider

Iedereen zien? Bekijk ons team.

De kernwaarden van Freeway Zorg

De kernwaarden binnen Freeway Zorg zijn richtinggevend voor de zorg die we aan cliënten bieden.

Voorspelbaarheid

We werken aan voorspelbaarheid door het toepassen van dezelfde werkwijze en structuur, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alle disciplines voelen zich verantwoordelijk voor acties en consequente opvolging.

Deskundigheid

Deskundigheid vindt plaats door ons personeel met LVB-expertise die aansluit bij cliënt. We zetten de verschillende disciplines in ten behoeve van ontwikkeling en zorgplan client.

Samenwerken

Samenwerken doen we met cliënt en diens netwerk ten behoeve van client zijn/haar mogelijkheden en regie. Maar ook met andere specialistische partijen ten behoeve van kennis en kwaliteit zorg.

Verbinding

Verbinding vanuit coaching en nabijheid door teamleiders en orthopedagoog bij locaties/teams t.b.v. het werken met de (complexe) doelgroep.

Plezier

Plezier in het werken met en voor elkaar bij Freeway Zorg vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor medewerkers door middel van attenties en kaartjes, teamuitjes en bedrijfsborrels. En door het vieren van de feestdagen op onze dagbesteding en woonlocaties met onze bewoners.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van personeel door jaarlijkse inzet op scholing en coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En het jaarlijks opleiden van stagiaires richting zorgprofessionals.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid, houdt in dat we een mensgerichte zorgbenadering aan cliënten bieden vanuit een vast team van betrokken medewerkers.

Wil jij aan de slag gaan als begeleider